logo

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

سیستم نوبت دهی اینترنتی کلینیک تخصصی بیمارستان ولایت گرمی

شرایط و قوانین
برای ملاحظه قوانین و مقررات نوبت دهی لطفا اطلاعات این صفحه را بازدن کلید بالا ملاحظه نمایید

پیگیری نوبت
با انتخاب این گزینه می توانید نوبت های دریافت شده خود را ملاحظه کنید و یا در صورت نیاز آن ها را پرینت نمایید.

برنامه حضور پزشکان
نمایش لیست برنامه حضور هفتگی پزشکان در بیمارستان.

مرخصی پزشکان
با انتخاب این گزینه می توانید لیست روزهایی که پزشک مرخصی است و بر خلاف برنامه حضور هفتگی در بیمارستان حضور ندارد را ملاحظه نمایید.